Khai Báo Hải Quan

Dịch vụ

Khai Báo Hải Quan

Thủ tục hải quan là điểm mạnh của dịch vụ chúng tôi. Với kiến thức của đội ngũ nhân viên về pháp luật hải quan, pháp luật Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, các quy định về doanh nghiệp Việt Nam và các mặt hàng, chúng tôi có thể thực hiện các thủ tục một cách hiệu quả và linh hoạt. Hàng hoá có thể được thông quan một cách nhanh chóng.

 
Đội ngũ nhân viên của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc khai báo hải quan cũng như việc tiếp xúc thường xuyên với nhân viên hải quan, và với mạng lưới toàn quốc của IPO, chúng tôi có thể đảm bảo việc kinh doanh xuất nhập khẩu  của quý khách diễn ra thuận lợi.
 
 Dịch vụ chúng tôi bao gồm: 
- Làm chứng từ Hải quan tất cả các loại hình (kinh doanh, đầu tư, tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập, hàng hóa phi thương mại, nhập hàng mẫu ...) 
- Làm chứng từ Hải quan loại hình gia công (bao gồm cả hợp đồng gia công, nhập khẩu thiết bị, đăng ký định mức, nhập khẩu nguyên liệu và xuất khẩu thành phẩm, thanh khoản ...) 
- Thủ tục hải quan cho các công ty trong khu công nghiệp, khu chế xuất. 
- Tư vấn thủ tục hải quan, thuế 
- Kiểm định
- Giấy chứng nhận xuất xứ - C / O 
- Thực hiện đầy đủ các thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu….
 
 
 
 
 
Hãy liên hệ với chúng tôi để có dịch vụ và giá cả tốt nhất:
Hotline:  Mr Tommy    0938 960 113
                  Mr Tinh        0908.040.912
 

Dịch vụ khác

Dịch vụ

Online

Đăng ký

Đăng ký địa chỉ email để nhận bản tin từ website
Hủy đăng ký