Tin tức

Tin mới

C/O form E mới do Trung Quốc phát hành từ ngày 20/8. Theo đó, ngày 30/7, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 12/2019/TT-BCT quy định ...
So sánh giữa TT 12 mới và 36 cũ về form E.
UPDATE 20/08/2019: MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA THÔNG TƯ:
5. Về màu sắc: C/O mẫu E mới được làm trên giấy trắng, khổ A4, gồm 1 bản gốc (Original) và 2 bản sao (Duplicate và Triplicate), khác với mẫu C/O trước (bản gốc màu be, 2 bản sao màu xanh nhạt).
4. Về quy định hàng hóa vận chuyển trực tiếp để được hưởng ưu đãi thuế quan: Ngoài các điều kiện...

Dịch vụ

Online

Đăng ký

Đăng ký địa chỉ email để nhận bản tin từ website
Hủy đăng ký