Thương mại và phân phối

Dịch vụ

Thương mại và phân phốiThương mại

Chúng tôi tiến hành các hoạt động thương mại tự doanh mua bán hàng hóa. 
Các hoạt động thương mai mại bán hàng hóa xuất nhập khẩu.
Chúng tôi kinh doanh đa dạng các loại hàng hóa sản phẩm dịch vụ cung cấp cho nhà sản xuất, nhà phân phối và người tiêu dùng.
Chúng tôi sẵn sàng là đối tác thương mại của quý khách hàng

Phân phối

Hệ thống kho bãi và trung tâm phân phối giúp chúng tôi có lợi thế phân phối nhanh các mặt hàng sản phẩm giúp cho chuỗi cung ứng được liên tục không gián đoạn.

Dịch vụ khác

Dịch vụ

Online

Đăng ký

Đăng ký địa chỉ email để nhận bản tin từ website
Hủy đăng ký