Tin tức

Tin mới

Thủ tục nhập khẩu trái cây tươi vào Việt Nam cần có những điều kiện sau:
1. Thủ tục nhập khẩu trái cây tươi vào Việt Nam
Theo quy định tại điểm 2, Điều 1 Thông tư 39/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam (“Thông tư 39/2012”), thì thủ tục nhập khẩu trái cây tươi (quả tươi) là vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam. Do đó, căn cứ theo...

Dịch vụ

Online

Đăng ký

Đăng ký địa chỉ email để nhận bản tin từ website
Hủy đăng ký