CẨM NANG NGHIỆP VỤ HẢI QUAN(P2)

Câu hỏi 5:

Công ty chúng tôi là công ty EPE chuyên sản xuất các sản phẩm kim loại. Hiện nay, công ty chúng tôi muốn mở rộng ngành nghề để phục vụ nhu cầu khách hàng. Hạng mục này là cung cấp dịch vụ: bảo trì bảo dưỡng, lắp đặt máy móc, hỗ trợ vận hành… cho khách hàng trong nước.

Vậy công ty chúng tôi phải làm thế nào? Có phải phân chia khu vực trong công ty hay không? Việc nộp thuế thế nào? 

Trả lời:

Hoạt động dịch vụ theo trình bày của công ty không thuộc đối tượng quản lý của cơ quan hải quan. Đề nghị Doanh nghiệp liên hệ Ban quản lý KCX & KCN để được hướng dẫn.

Câu hỏi 6:

Theo khoản 1c Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định:

  1. Hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động sản xuất sản phẩm xuất khẩu của DNCX phải thực hiện thủ tục hải quan theo quy định và sử dụng đúng với mục đích sản xuất, trừ các trường hợp sau DNCX và đối tác của DNCX được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan:
  2. c) Hàng hóa luân chuyển trong nội bộ của một DNCX, luân chuyển giữa các DNCX trong cùng một khu chế xuất;

Vậy DNCX lựa chọn không làm thủ tục HQ thì có đúng không khi mua hàng để thực hiện quyền xuất khẩu?

Trả lời:

Tại khoản 1 Điều 74. Quy định chung đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động sản xuất sản phẩm xuất khẩu của DNCX phải thực hiện thủ tục hải quan theo quy định và sử dụng đúng với mục đích sản xuất, trừ các trường hợp sau DNCX và đối tác của DNCX được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan;

Trường hợp DNCX mua hàng để thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu thì thực hiện theo quy định tại Điều 77 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Đề nghị DN nghiên cứu kỹ các quy định trên để thực hiện.

Câu hỏi 7:

  DNCX mua nguyên liệu, vật tư, thiết bị có tham gia hoạt động sản xuất và cấu thành sản phẩm xuất khẩu từ nội địa có đóng đầy đủ thuế thì không cần khai báo Hải quan, đúng hay sai? Có phải đưa vào báo cáo quyết toán không?

Trả lời:

Căn cứ khoản 1, 2 Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính thì:

Hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động sản xuất sản phẩm xuất khẩu của Doanh nghiệp chế xuất phải thực hiện thủ tục hải quan theo quy định và sử dụng đúng với mục đích sản xuất.

Nếu mua nguyên liệu, vật tư, thiết bị để tham gia phục vụ hoạt động sản xuất sản phẩm xuất khẩu của DNCX phải thực hiện thủ tục hải quan và phải báo cáo quyết toán.

Câu hỏi 8:

Hàng NK theo loại hình A12 là khí Gas cho lò sấy, linh kiện, thiết bị thay thế cho máy móc, dụng cụ nhà xưởng thì DNCX có đưa vào báo cáo quyết toán hay không?

Trả lời:

Căn cứ Công văn số: 2765/TCHQ-GSQL ngày 01 tháng 04 năm 2015 về mã loại hình XNK trên Hệ thống VNACCS quy định loại hình A12 như sau:

Nhập kinh doanh sản xuất (hàng hóa làm thủ tục tại Chi cục Hải quan khác Chi cục Hải quan cửa khẩu), sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa để tiêu dùng, hàng kinh doanh thương mại đơn thuần; nhập kinh doanh nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất (trừ GC, SXXK, DNCX và doanh nghiệp trong khu phi thuế quan). Hàng nhập khẩu đầu tư miễn thuế, đầu tư nộp thuế làm thủ tục tại Chi cục Hải quan khác Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập; doanh nghiệp nội địa nhập kinh doanh hàng hóa từ khu phi thuế quan, DNCX hoặc nhập kinh doanh tại chỗ.

Như vậy nếu DNCX nhập khẩu các hàng hóa trên theo loại hình A12 thì không phù hợp mục đích nhập nguyên liệu của DNCX từ nước ngoài/nội địa để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu của DNCX nên không đưa vào báo cáo quyết toán (chỉ báo cáo quyết quyết toán đối với nguyên liệu, vật tư sản xuất; sản phẩm xuất khẩu theo quy định tại Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC)

Câu hỏi 9:

Doanh nghiệp chế xuất nhập nguyên liệu để SXXK, tuy nhiên lâu ngày nên lượng nguyên liệu này bị giảm chất lượng không thể đưa vào sản xuất. DNCX xin tiêu hủy lượng nguyên liệu này thì có phải đóng thuế nhập khẩu, VAT không?

Trả lời:

Căn cứ khoản 7 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ;

Căn cứ Điều 3 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 thì hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế GTGT. Trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật này;

Căn cứ khoản 20 Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 quy định: Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu. Hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT;

Đối chiếu theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 8127/TCHQ-TXNK ngày 13/12/2017, công văn số 569/TCHQ-TXNK ngày 29/01/2018, thuế NK, thuế GTGT trong trường hợp này thực hiện như sau:

Trường hợp hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu không còn nhu cầu sử dụng buộc phải tiêu hủy. Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu đã được đưa vào sản xuất ra bán thành phẩm, thành phẩm nhưng bị hư hỏng buộc phải tiêu hủy hoàn toàn. Phải kê khai, nộp thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế GTGT. Doanh nghiệp phải nộp thuế GTGT đối với trường hợp hàng hóa bị tiêu hủy nhưng còn giá trị sử dụng và được tiêu dùng tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về thuế GTGT.

Câu hỏi 10:

Doanh nghiệp đã scan hồ sơ và ký bằng chữ ký số thì có cần thiết phải lưu hồ sơ giấy bản chính không?

Trả lời:

Hồ sơ hải quan người khai hải quan phải lưu giữ được quy định tại Điều 16a Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Người khai hải quan chịu trách nhiệm lưu giữ bản chính các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan quy định tại khoản 1 Điều này trong thời hạn 5 năm và xuất trình cho cơ quan hải quan khi kiểm tra sau thông quan, thanh tra. Bản chính có thể được thể hiện dưới dạng chứng từ điện tử hoặc chứng từ giấy.

Vì vậy, mặc dù DN đã scan hồ sơ và ký bằng chữ ký số thì vẫn phải lưu hồ sơ giấy theo quy định trên.

Câu hỏi 11:

Phế liệu, chất thải nguy hại và rác thải công nghiệp thu được trong quá trình SX. Khi tiến hành thu gom, DNCX phải làm công văn báo Hải quan giám sát hay không? Vì có liên quan đến tỷ lệ tiêu hao trong định mức?

Trả lời:

Căn cứ khoản 4, khoản 5, khoản 7 Điều 75 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính thì việc xử lý phế liệu, phế phẩm của DNCX được thực hiện như sau:

  1. Xử lý phế liệu, phế phẩm của DNCX
  2. a) Đối với phế liệu, phế phẩm được phép bán vào thị trường nội địa. Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Chương II Thông tư này. Theo đó DNCX làm thủ tục xuất khẩu và doanh nghiệp nội địa mở tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu theo loại hình tương ứng;
  3. b) Đối với phế liệu, phế phẩm được phép xuất khẩu ra nước ngoài. DNCX thực hiện thủ tục xuất khẩu theo quy định tại Chương II Thông tư này.
  4. Việc tiêu hủy nguyên liệu, vật tư, phế liệu, phế phẩm của DNCX. Thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 64 Thông tư này.
  5. DNCX thực hiện xử lý phế thải theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. DNCX có trách nhiệm ghi chép sổ sách chi tiết, xuất trình cho cơ quan hải quan khi kiểm tra.
0 0 votes
Đánh giá

Leave a Reply

0 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Hotline: 0938.960.113
SMS: 0938.960.113 Nhắn tin Facebook Zalo: 0938.960.113