DANH SÁCH CÁC VĂN BẢN VỀ CO

DANH SÁCH CÁC VĂN BẢN VỀ CO TÍNH ĐẾN NGÀY 14/07/2017.

V/v thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ (công văn số 4731/TCHQ-TXNK ngày 14/7/2017) – Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk).

V/v nộp C/O trong trường hợp thuế suất nhập khẩu bằng 0% hoặc bằng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt (công văn số 4520/TCHQ-GSQL ngày 05/7/2017) – Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
V/v xử lý vướng mắc C/O (công văn số 992/GSQL-GQ4 ngày 16/5/2017) – Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.
V/v xác minh C/O (công văn số 3176/TCHQ-TXNK ngày 12/5/2017) – Công ty TNHH Phước An.
V/v vướng mắc C/O mẫu EAV (công văn số 949/GSQL-GQ4 ngày 10/05/2017) – Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk.
V/v vướng mắc về thời hạn nộp CO mẫu EAV (công văn số 947/GSQL-GQ4 ngày 10/5/2017) – Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.
V/v xử lý C/O gặp vướng mắc (công văn số 833/GSQL-GQ4 ngày 26/4/2017) – Công ty TNHH Vinataba – Philip Morris.

V/v từ chối C/O mẫu AI (công văn số 805/GSQL-GQ4 ngày 21/4/2017) – Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

V/v nộp bổ sung C/O mẫu AI (công văn số 785/GSQL-GQ4 ngày 19/4/2017) – Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế TAP.
V/v thời hạn nộp bổ sung C/O (công văn số 767/GSQL-GQ4 ngày 17/4/2017) – Công ty TNHH PAVONINE VINA.
V/v nộp C/O cho lô hàng thuộc đối tượng miễn thuế, không chịu thuế nhập khẩu (công văn số 2473/TCHQ-GSQL ngày 13/4/2017) – Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
V/v vướng mắc C/O mẫu E và AK (công văn số 734/GSQL-GQ4 ngày 13/4/2017) – Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.
V/v từ chối C/O mẫu AI (công văn số 730/GSQL-GQ4 ngày 13/4/2017) – Cục Hải quan TP. Hà Nội.
V/v nộp bổ sung C/O (công văn số 721/GSQL-GQ4 ngày 12/4/2017) – Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh & Công ty TNHH XNK Bảo Phú.
V/v vướng mắc C/O (công văn số 2381/TCHQ-GSQL ngày 10/4/2017) – Công ty TNHH Shiseido Việt Nam.
V/v mã HS trên C/O mẫu KV (công văn số 2380/TCHQ-GSQL ngày 10/4/2017) – Công ty cổ phần Quốc tế Nam Thành.
V/v vướng mắc C/O mẫu KV (công văn số 711/GSQL-GQ4 ngày 10/4/2017) – Cục Hải quan TP. Hải Phòng.
V/v vướng mắc C/O (công văn số 710/GSQL-GQ4 ngày 10/4/2017) – Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

V/v vướng mắc C/O (công văn số 707/GSQL-GQ4 ngày 07/4/2017) – Cục Hải quan TP. Cần Thơ.

V/v trừ lùi C/O (công văn số 2246/TCHQ-GSQL ngày 05/4/2017) – Cục Hải quan tỉnh Nghệ An.
V/v từ chối C/O (công văn số 693/GSQL-GQ4 ngày 04/4/2017) – Công ty TNHH Crown Hà Nội.
V/v Từ chối C/O mẫu AI (công văn số 687/GSQL-GQ4 ngày 04/4/2017) – Cục Hải quan TP. Cần Thơ.
V/v vướng mắc C/O mẫu E (công văn số 679/GSQL-GQ4 ngày 04/4/2017) – Công ty Cổ phần Cơ Điện Thái Bình Dương.
V/v vướng mắc C/O (công văn số 654/GSQL-GQ4 ngày 30/3/2017) – Cục Hải quan TP. Hải Phòng.
V/v nộp bổ sung C/O mẫu AI (công văn số 652/GSQL-GQ4 ngày 30/3/2017) – Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế TAP.
V/v vướng mắc C/O mẫu EAV (công văn số 651/GSQL-GQ4 ngày 30/3/2017) – Cục Hải quan Thừa Thiên Huế.
V/v nộp bổ sung C/O mẫu KV (công văn số 650/GSQL-GQ4 ngày 30/3/2017) – Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
V/v vướng mắc C/O (công văn số 598/GSQL-GQ4 ngày 24/03/2017) – Công ty TNHH một thành viên SMC PNEUMATICS (Việt Nam) tại Hà Nội.
V/v vướng mắc về C/O (công văn số 591/GSQL-GQ4 ngày 23/03/2017) – Tổng Công ty Dầu Việt Nam.
V/v vướng mắc liên quan đến C/O mẫu D do Việt Nam cấp cho doanh nghiệp Việt Nam để hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu vào Việt Nam (công văn số 1618/TCHQ-GSQL ngày 15/3/2017) – Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam.

V/v vướng mắc liên quan đến C/O (công văn số 512/GSQL-GQ4 ngày 13/3/2017) – Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

V/v vướng mắc C/O (công văn số 511/GSQL-GQ4 ngày 13/3/2017) – Cục Hải quan TP. Hải Phòng.
V/v vướng mắc C/O mẫu AI (công văn số 510/GSQL-GQ4 ngày 13/3/2017) – Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
V/v nộp bổ sung C/O mẫu KV (công văn số 359/GSQL-GQ4 ngày 21/02/2017) – Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
V/v vướng mắc C/O form EAV (công văn số 357/GSQL-GQ4 ngày 21/02/2017) – Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk.
V/v cấp C/O giáp lưng đối với hàng hóa nhập khẩu gửi kho ngoại quan (công văn số 356/GSQL-GQ4 ngày 21/02/2017) – Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.
V/v C/O mẫu D có hóa đơn thương mại do bên thứ ba phát hành (công văn số 997/TCHQ-GSQL ngày 20/02/2017) – Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

V/v vướng mắc C/O (công văn số 319/GSQL-GQ4 ngày 17/02/2017) – Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

V/v vướng mắc C/O (công văn số 318/GSQL-GQ4 ngày 17/02/2017) – Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.
V/v vướng mắc về C/O (công văn số 317/GSQL-GQ4 ngày 17/02/2017) – Hiệp hội xăng dầu Việt Nam.
V/v vướng mắc C/O mẫu KV (công văn số 308/GSQL-GQ4 ngày 16/02/2017) – Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.
V/v vướng mắc về C/O (công văn số 95/GSQL-GQ4 ngày 17/01/2017) – Tổng Công ty Dầu Việt Nam.
V/v từ chối C/O (công văn số 89/GSQL-GQ4 ngày 16/01/2017) – Công ty ô tô Toyota Việt Nam.
V/v mặt sau C/O mẫu AK (công văn số 257/TCHQ-GSQL ngày 12/01/2017) – Cục Hải quan TP. Cần Thơ.
V/v vướng mắc C/O (công văn số 33/GSQL-GQ4 ngày 10/01/2017) – Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp.

V/v thời điểm nộp C/O (công văn số 23/GSQL-GQ4 ngày 06/01/2017) – Công ty TNHH Maersk Việt Nam.

V/v vướng mắc C/O mẫu E (công văn số 21/GSQL-GQ4 ngày 05/01/2017) – Công ty TNHH Panasonic Việt Nam.
V/v vướng mắc C/O mẫu E (công văn số 16/GSQL-GQ4 ngày 05/01/2017) – Cục Hải quan TP. Cần Thơ.
V/v thời điểm nộp C/O (công văn số 14/GSQL-GQ4 ngày 05/01/2017) – Công ty TNHH lốp xe Goodyear Việt Nam.
V/v vướng mắc C/O (công văn số 1970/GSQL-GQ4 ngày 29/12/2016) – Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.
V/v vướng mắc thể thức C/O mẫu AK nhập khẩu (công văn số 1306/XNK-XXHH ngày 26/12/2016) – Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan).
V/v vướng mắc về C/O (công văn số 1865/GSQL-GQ4 ngày 21/12/2016) – Công ty CP VAIMEX.
V/v vướng mắc trong công tác tiếp nhận, kiểm tra C/O (công văn số 1864/GSQL-GQ4 ngày 21/12/2016) – Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.
V/v vướng mắc C/O mẫu KV (công văn số 1822/GSQL-GQ4 ngày 16/12/2016) – Cục Hải quan TP. Hải Phòng.
V/v vướng mắc C/O mẫu E (công văn số 1782/GSQL-GQ4 ngày 13/12/2016) – Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.
V/v vướng mắc C/O mẫu AK (công văn số 1754/GSQL-GQ4 ngày 07/12/2016) – Cục Hải quan TP. Cần Thơ.

V/v vướng mắc C/O mẫu KV (công văn số 1711/GSQL-GQ4 ngày 02/12/2016) – Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

V/v vướng mắc về C/O (công văn số 1710/GSQL-GQ4 ngày 02/12/2016) – Cục Hải quan TP. Hà Nội.
V/v vướng mắc C/O (công văn số 1707/ GSQL-GQ4 ngày 02/12/2016) – Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.
V/v vướng mắc C/O (công văn số 1706/ GSQL-GQ4 ngày 02/12/2016) – Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam.
V/v vướng mắc trên C/O mẫu E (công văn số 1664/GSQL-GQ4 ngày 28/11/2016) – Cục Hải quan TP. Cần Thơ.
V/v thông báo kết quả xác minh (công văn số 10658/TCHQ-GSQL ngày 10/11/2016) – Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.
V/v C/O cấp thay thế (công văn số 1519/GSQL-TH ngày 07/11/2016) – Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam.
V/v vướng mắc C/O (công văn số 1497/GSQL-TH ngày 03/11/2016) – Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.
V/v kiến nghị trừ lùi C/O (công văn số 9938/TCHQ-GSQL ngày 17/10/2016) – Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ninh.
V/v C/O mẫu AANZ có con dấu, chữ ký dạng điện tử (công văn số 1379/GSQL-TH ngày 14/10/2016) – Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.
V/v vướng mắc C/O mẫu E (công văn số 1335/GSQL-TH ngày 06/10/2016) – Cục Hải quan TP. Hà Nội.

V/v vướng mắc C/O (công văn số 1317/GSQL-TH ngày 04/10/2016) – Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

V/v thời điểm nộp C/O (công văn số 13959/BTC-TCHQ ngày 04/10/2016) – Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
V/v triển khai kết quả cuộc họp AKSTROO 23 (công văn số 8917/TCHQ-GSQL ngày 16/9/2016) – Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
V/v thời điểm nộp C/O (công văn số 12802/BTC-TCHQ ngày 14/9/2016) – Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
V/v vướng mắc C/O (công văn số 12261/BTC-TCHQ ngày 05/9/2016) – Cục Hải quan tỉnh Nghệ An.
V/v sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công Thương (công văn số 8131/TCHQ-GSQL ngày 22/8/2016) – Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
V/v vướng mắc C/O (công văn số 1060/GSQL-TH ngày 08/8/2016) – Cục Hải quan TP. Cần Thơ.
V/v vướng mắc C/O (công văn số 881/GSQL-TH ngày 30/6/2016) – Công ty TNHH Knauf Việt Nam.
V/v vướng mắc C/O mẫu E (công văn số 880/GSQL-TH ngày 30/6/2016) – Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.
V/v vướng mắc C/O mẫu E (công văn số 879/GSQL-TH ngày 30/6/2016) – Công ty Cổ phần Phụ liệu May Nha Trang.

V/v vướng mắc C/O (công văn số 861/GSQL-TH ngày 28/6/2016) – Cục Hải quan Khánh Hòa.

V/v vướng mắc C/O (công văn số 836/GSQL-TH ngày 22/6/2016) – Công ty TNHH BAHN AUTO.
V/v vướng mắc C/O mẫu E (công văn số 807/GSQL-TH ngày 16/6/2016) – Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.
V/v vướng mắc C/O form JV (công văn số 766/GSQL-TH ngày 09/6/2016) – Công ty CP Đầu tư công nghệ Minh Nam.
V/v vướng mắc C/O mẫu E (công văn số 740/GSQL-TH ngày 03/6/2016) – Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.
V/v vướng mắc C/O mẫu E (công văn số 735/GSQL-TH ngày 02/6/2016) – Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.
V/v vướng mắc C/O form D (công văn số 708/GSQL-TH ngày 30/5/2016) – Công ty TNHH Phụ tùng xe máy – ô tô Goshi Thăng Long.
V/v trừ lùi C/O (công văn số 6136/BTC-TCHQ ngày 09/5/2016) – Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
V/v vướng mắc C/O (công văn số 611/GSQL-TH ngày 04/5/2016) – Công ty TNHH Procter & Gamble Đông Dương.
V/v vướng mắc C/O form D (công văn số 602/GSQL-TH ngày 28/4/2016) – Cục Hải quan TP. Cần Thơ.
V/v C/O mẫu AANZ (công văn số 3497/TCHQ-GSQL ngày 26/4/2016) – Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
V/v hoàn/điều chỉnh tiền thuế do bổ sung C/O (công văn số 3478/TCHQ-TXNK ngày 25/4/2016) – Công ty TNHH thiết bị điện và chiếu sáng Châu Á.
V/v vướng mắc C/O mẫu E, AK (công văn số 538/GSQL-TH ngày 22/4/2016) – Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

V/v vướng mắc trên C/O mẫu E (công văn số 537/GSQL-TH ngày 22/4/2016) – Cục Hải quan TP. Hà Nội.

V/v hoàn thuế do bổ sung C/O (công văn số 3256/TCHQ-TXNK ngày 20/4/2016) – Cục Hải quan tỉnh Long An.
V/v vướng mắc trên C/O mẫu E (công văn số 523/GSQL-TH ngày 15/4/2016) – Cục Hải quan TP. Hải Phòng.
V/v vướng mắc C/O mẫu E (công văn số 522/GSQL-TH ngày 15/4/2016) – Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
V/v vướng mắc C/O mẫu E (công văn số 499/GSQL-TH ngày 15/4/2016) – Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.
V/v thông tin kê khai trên C/O form D (công văn số 477/GSQL-TH ngày 12/4/2016) – Công ty TNHH King Group.
V/v thông báo kết quả xác minh C/O (công văn số 2795/TCHQ-GSQL ngày 06/4/2016) – Cục Hải quan TP. Hà Nội.
V/v vướng mắc trên C/O mẫu E (công văn số 451/GSQL-TH ngày 06/4/2016) – Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.
V/v tính hợp lệ của C/O (công văn số 447/GSQL-TH ngày 04/4/2016) – Cục Hải quan TP. HCM.
V/v tính hợp lệ của C/O (công văn số 444/GSQL-TH ngày 04/4/2016) – Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

V/v C/O mẫu AANZ (công văn số 2691/TCHQ-GSQL ngày 04/4/2016) – Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

V/v vướng mắc liên quan đến bản thứ 3 của C/O mẫu E (công văn số 2634/TCHQ-GSQL ngày 31/3/2016) – Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu).
V/v nộp bổ sung C/O (công văn số 2632/TCHQ-GSQL ngày 31/3/2016) – Công ty cổ phần TICO.
V/v vướng mắc C/O (công văn số 2540/TCHQ-GSQL ngày 31/3/2016) – Cục Hải quan TP. Hà Nội.
V/v vướng mắc C/O (công văn số 409/GSQL-TH ngày 29/3/2016) – Tổng Công ty Dầu Việt Nam.
V/v vướng mắc C/O form JV (công văn số 405/GSQL-TH ngày 28/3/2016) – Công ty TNHH Thiết bị và Phụ tùng An Khánh.
V/v vướng mắc C/O (công văn số 397/GSQL-TH ngày 25/3/2016) – Chi nhánh Công ty TNHH Cargill Việt Nam tại Hưng Yên.

V/v vướng mắc C/O mẫu E (công văn số 392/GSQL-TH ngày 23/3/2016) – Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

V/v vướng mắc C/O (công văn số 389/GSQL-TH ngày 22/3/2016) – Ban quản lý dự án VICEM.
V/v vướng mắc C/O (công văn số 1784/TCHQ-GSQL ngày 11/3/2016) – Bộ Công Thương.
V/v hoàn thuế do bổ sung C/O (công văn số 1767/TCHQ-TXNK ngày 10/3/2016) – Cục Hải quan TP. Hà Nội.
V/v chữ ký trên C/O (công văn số 305/GSQL-TH ngày 04/3/2016) – Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.
V/v vướng mắc C/O (công văn số 291/GSQL-TH ngày 02/03/2016) – Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.
V/v xác minh C/O (công văn số 290/GSQL-TH ngày 02/3/2016) – Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

V/v xác minh C/O (công văn số 288/GSQL-TH ngày 02/3/2016) – Cục Hải quan TP. Cần Thơ.

V/v xác minh C/O (công văn số 250/GSQL-TH ngày 25/02/2016) – Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
V/v vướng mắc C/O mẫu E (công văn số 249/GSQL-TH ngày 25/02/2016) – Công ty TNHH Panasonic Việt Nam.
V/v vướng mắc trên C/O mẫu E (công văn số 228/GSQL-TH ngày 24/02/2016) – Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.
V/v vướng mắc C/O mẫu E (công văn số 227/GSQL-TH ngày 24/02/2016) – Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
V/v vướng mắc C/O mẫu E (công văn số 226/GSQL-TH ngày 24/02/2016) – Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.
V/v xác minh C/O (công văn số 210/GSQL-TH ngày 19/02/2016) – Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.
V/v xác minh C/O (công văn số 209/GSQL-TH ngày 19/02/2016) – Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

V/v xác minh C/O (công văn số 208/GSQL-TH ngày 19/02/2016) – Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

V/v xác minh C/O các mẫu (công văn số 207/GSQL-TH ngày 19/02/2016) – Cục Hải quan TP. HCM.
V/v vướng mắc C/O (công văn số 203/GSQL-TH ngày 19/02/2016) – Cục Hải quan TP. HCM.
V/v kiểm tra tính hợp lệ của C/O (công văn số 1122/TCHQ-GSQL ngày 05/02/2016) – Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
V/v vướng mắc C/O (công văn số 196/GSQL-TH ngày 05/02/2016) – Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.
V/v xác minh C/O (công văn số 186/GSQL-TH ngày 04/02/2016) – Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam.
V/v vướng mắc C/O mẫu E (công văn số 182/GSQL-TH ngày 03/02/2016) – Cục Hải quan TP. Hải Phòng.
V/v vướng mắc C/O (công văn số 166/GSQL-TH ngày 02/02/2016) – Công ty Electrolux Việt Nam.
V/v vướng mắc C/O (công văn số 159/GSQL-TH ngày 02/02/2016) – Công ty TNHH SX&TM Kim Loan.
V/v vướng mắc C/O mẫu E (công văn số 151/GSQL-TH ngày 02/02/2016) – Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa.
V/v vướng mắc C/O mẫu E (công văn số 83/GSQL-TH ngày 18/01/2016) – Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.
V/v vướng mắc C/O mẫu E (công văn số 65/GSQL-TH ngày 13/01/2016) – Cục Hải quan TP. Hà Nội.

V/v xác minh C/O mẫu D (công văn số 64/GSQL-TH ngày 13/01/2016) – Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế.

V/v vướng mắc C/O (công văn số 62/GSQL-TH ngày 13/01/2016) – Cục Hải quan TP. HCM.
V/v vướng mắc C/O mẫu E (công văn số 57/GSQL-TH ngày 11/01/2016) – Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
V/v vướng mắc C/O mẫu E (công văn số 56/GSQL-TH ngày 11/01/2016) – Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.
V/v vướng mắc trên C/O mẫu E và AK (công văn số 37/GSQL-TH ngày 07/01/2016) – Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk.
V/v vướng mắc C/O mẫu E (công văn số 35/GSQL-TH ngày 07/01/2016) – Cục Hải quan TP. Hà Nội.
V/v xác minh C/O (công văn số 33/GSQL-TH ngày 07/01/2016) – Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.
V/v C/O mẫu D (công văn số 11997/TCHQ-GSQL ngày 18/12/2015) – Cục Hải quan TP. HCM.
V/v vướng mắc C/O form E (công văn số 1478/GSQL-TH ngày 20/11/2015) – Công ty TNHH Procter & Gamble Đông Dương.
V/v sử dụng C/O cho lô hàng nhập khẩu mở tờ khai một lần, nhập khẩu nhiều lần (công văn số 7707/TCHQ-GSQL ngày 24/08/2015) – Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
V/v vướng mắc C/O mẫu E (công văn số 929/GSQL-TH ngày 21/8/2015) – Công ty TNHH Một thành viên Vận tải, Giao nhận, Phân phối ôtô Chu Lai Trường Hải.
V/v vướng mắc C/O (công văn số 893/GSQL-TH ngày 12/8/2015) – Công ty TNHH MTV ĐT TM DV XNK Nam Châu.

V/v vướng mắc C/O (công văn số 769/GSQL-TH ngày 17/7/2015) – Cục Hải quan TP. HCM.

V/v vướng mắc C/O (công văn số 6307/TCHQ-GSQL ngày 10/7/2015) – Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa.
V/v vướng mắc C/O mẫu E (công văn số 445/GSQL-TH ngày 13/5/2015) – Công ty TNHH Thép Phú Vinh.
V/v vướng mắc C/O mẫu E (công văn số 396/GSQL-TH ngày 04/5/2015) – Công ty TNHH Vạn Minh Phát.
V/v vướng mắc C/O mẫu E (công văn số 385/GSQL-TH ngày 25/4/2015) – Công ty TNHH Vương Quốc Thời Trang Thể Thao.
V/v vướng mắc C/O (công văn số 2548/TCHQ-GSQL ngày 25/3/2015) – Công ty TNHH lốp xe Goodyear Việt Nam.
V/v vướng mắc C/O (công văn số 186/GSQL-TH ngày 13/3/2015) – Cục Hải quan TP. Hải Phòng.
V/v vướng mắc C/O (công văn số 179/GSQL-TH ngày 10/3/2015) – Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.
V/v vướng mắc C/O mẫu E (công văn số 160/GSQL-TH ngày 03/03/2015) – Công ty CP sản xuất Thương mại và Dịch vụ BBT Việt Nam.
V/v xác minh chữ ký trên C/O mẫu E (công văn số 159/GSQL-TH ngày 03/3/2015) – Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.
V/v xác minh C/O (công văn số 142/GSQL-TH ngày 13/02/2015) – Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.
V/v vướng mắc C/O (công văn số 125/GSQL-TH ngày 10/02/2015) – Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình.

V/v vướng mắc C/O mẫu E (công văn số 104/GSQL-TH ngày 05/02/2015) – Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.

V/v vướng mắc C/O mẫu E (công văn số 89/GSQL-TH ngày 29/01/2015) – Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.
V/v vướng mắc C/O mẫu E (công văn số 88/GSQL-TH ngày 29/01/2015) – Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.
V/v vướng mắc C/O (công văn số 84/GSQL-TH ngày 29/01/2015) – Công ty TNHH Kimberley-Clark VN.
V/v vướng mắc C/O (công văn số 49/GSQL-TH ngày 16/01/2015) – Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.
V/v vướng mắc C/O (công văn số 29/TCHQ-GSQL ngày 06/01/2015) – Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
V/v vướng mắc C/O mẫu D (công văn số 20/TCHQ-GSQL ngày 05/01/2015) – Công ty TNHH P&G Việt Nam.
V/v vướng mắc C/O mẫu D (công văn số 16/TCHQ-GSQL ngày 05/01/2015) – Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
Công văn số 7318/TCHQ-GSQL ngày 11/08/2015 V/v hóa đơn bên thứ ba trong Hiệp định ASEAN-Trung Quốc
V/v vướng mắc C/O mẫu E (công văn số 1770/GSQL-TH ngày 31/12/2014) – Công ty Xuất nhập khẩu Nam Đô.
V/v vướng mắc C/O mẫu E (công văn số 1575/GSQL-TH ngày 26/11/2014) – Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.
V/v vướng mắc C/O mẫu E (công văn số 1534/GSQL-TH ngày 20/11/2014) – Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.
V/v vướng mắc C/O (công văn số 1507/GSQL-TH ngày 13/11/2014) – Cục Hải quan TP. Đà Nẵng.
V/v vướng mắc C/O (công văn số 1480/GSQL-TH ngày 06/11/2014) – Công ty TNHH L’Oreal Việt Nam.
V/v vướng mắc C/O mẫu E (công văn số 1367/GSQL-TH ngày 15/10/2014) – Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

V/v vướng mắc C/O (công văn số 1284/GSQL-TH ngày 25/9/2014) – Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk.

V/v vướng mắc trên C/O mẫu E (công văn số 1202/GSQL-TH ngày 09/9/2014) – Cục Hải quan TP. Hải Phòng.
V/v vướng mắc C/O mẫu E (công văn số 1196/GSQL-TH ngày 09/9/2014) – Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông Nghiệp.
V/v vướng mắc C/O mẫu E (công văn số 1179/GSQL-TH ngày 04/9/2014) – Công ty CP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Hoàng Gia.
V/v ghi nhãn hàng hóa (công văn số 1083/GSQL-TH ngày 07/8/2014) – Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.
V/v C/O mẫu AK cấp sau (công văn số 9620/TCHQ-GSQL ngày 01/8/2014) – Công ty TNHH SX-TM-DV Hiệp Lực.
V/v C/O mẫu AK cấp sau (công văn số 9619/TCHQ-GSQL ngày 01/8/2014) – Cục Hải quan TP. Hải Phòng.
V/v vướng mắc C/O mẫu VC (công văn số 1025/GSQL-TH ngày 29/7/2014) – Cục Hải quan TP. Hải Phòng.
V/v vướng mắc C/O mẫu E (công văn số 1094/GSQL-TH ngày 11/8/2014) – Công ty TNHH Loreal Việt Nam.
V/v vướng mắc C/O mẫu E (công văn số 978/GSQL-TH ngày 21/7/2014) – Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.
V/v vướng mắc C/O mẫu E (công văn số 956/GSQL-TH ngày 14/7/2014) – Công ty TNHH Điện tử Philips Việt Nam.
V/v bổ sung C/O mẫu E (công văn số 6931/TCHQ-GSQL ngày 12/6/2014) – Cục Hải quan TP. Hà Nội.
V/v vướng mắc C/O (công văn số 6929/TCHQ-GSQL ngày 12/6/2014) – Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

V/v C/O mẫu JV cấp sau (công văn số 6833/TCHQ-GSQL ngày 10/06/2014) – Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

V/v vướng mắc C/O (công văn số 726/GSQL-TH ngày 09/6/2014) – Cục Hải quan TP. Hải Phòng.
V/v xác minh tính hợp lệ của C/O (công văn số 424/GSQL-TH ngày 14/4/2014) – Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.
V/v C/O mẫu D cấp cho mặt hàng xút lỏng (công văn số 6973/TCHQ-GSQL ngày 20/11/2013) – Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
V/v hướng dẫn trừ lùi giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa (công văn số 170/TCHQ-GSQL ngày 12/01/2012) – Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
V/v vướng mắc C/O (công văn số 2677/TCHQ-GSQL ngày 06/6/2011) – Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.

V/v C/O mẫu D (công văn số 4573/TCHQ-GSQL ngày 31/07/2009) – Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

V/v hướng dẫn xử lý một số vướng mắc liên quan đến C/O mẫu D (công văn số 28/ TCHQ-GSQL ngày 05/01/2009) – Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
Thông tư 31/2015/TT-BCT ngày 24/9/2015 Quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu di lân.
Thông tư 28/2015/TT-BTC ngày 20/8/2015 Quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN.
Thông tư 07/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 Quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu có xuất xứ từ các nước ASEAN.
Thông tư 05/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015 Sửa đổi, bổ sung mẫu giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ban hành kèm theo thông tư số 31/2013/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam – Chi Lê.
Thông tư 04/2015/TT-BTC ngày 16/3/2015 Sửa đổi, bổ sung Quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc.

Thông tư 42/2014/TT-BTC ngày 18/11/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN.

Thông tư 21/2014/TT-BTC ngày 25/6/2014 Sửa đổi, bổ sung quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công thương thực hiện quy tắc thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và quy tắc cụ thể mặt hàng theo Hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Thông tư 20/2014/TT-BTC ngày 25/6/2014 Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc.
Thông tư 31/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 Quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam – Chi Lê.
Thông tư 01/2013/TT-BTC ngày 03/01/2013 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi.
Thông tư 35/2012/TT-BTC ngày 29/11/2012 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Thông tư 37/2011/TT-BTC ngày 10/10/2011 Sửa đổi Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa.

Thông tư 06/2011/TT-BTC ngày 21/3/2011 Quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi.
Thông tư 01/2011/TT-BTC ngày 14/01/2011 Sửa đổi Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
Thông tư 36/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 Thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
Thông tư 21/2010/TT-BTC ngày 17/5/2010 Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN.
Thông tư 15/2010/TT-BTC ngày 15/4/2010 Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Ấn Độ.
Thông tư 33/2009/TT-BTC ngày 11/11/2009 Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu di lân.
Thông tư 10/2009/TT-BTC ngày 18/5/2009 Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác Kinh tế.
Nghị định 19/2006/NÐ-CP ngày 20/02/2006 Quy định chi tiết Luật thương mại về xuất xứ hàng hóa.
0 0 votes
Đánh giá

Leave a Reply

0 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Hotline: 0938.960.113
SMS: 0938.960.113 Nhắn tin Facebook Zalo: 0938.960.113