1. Châu Á – Bắc Mỹ (Asia – North America)

 

Thị trường vận tải và logistics quốc tế Tuần 33/2023 – Giá cước vận chuyển (Ocean Freight) từ Châu Á đến Bờ Tây Bắc Mỹ tuần 33/2023 tiếp tục tăng lên mức 2.140 USD/FEU, tăng 5,57% so với tuần trước và tăng 47,79% so với tháng trước, theo dữ liệu Xeneta.

Giá cước vận chuyển Châu Á-Bắc Mỹ | Tuần 33/2023

 

2. Châu Á – Châu Âu (Asia – Europe)

 

Giá cước từ Châu Á đến Bắc Âu tuần 33/2023 giảm nhẹ xuống mức 1.690 USD/FEU, giảm 0,71% so với tuần trước và tăng 39,44% so với tháng trước, theo dữ liệu Xeneta.

Giá cước vận chuyển Châu Á-Châu Âu | Tuần 33/2023 (Ảnh: Phaata.com)

 

3.  Bắc Mỹ – Châu Á (Northern America – Asia)

 

Giá  từ Bắc Mỹ (Bờ Tây) đến Châu Á tuần 33/2023 giảm 3,19% so với tuần trước, xuống mức 788 USD/FEU. Mức giá này giảm 6,08% so với tháng trước.

Giá cước vận chuyển Bắc Mỹ -Châu Á | Tuần 33/2023 (Ảnh: Phaata.com)

 

4.  Bắc Âu – Châu Á (Northern Europe – Asia)

 

Giá cước vận chuyển từ Bắc Âu đến Châu Á tuần 33/2023 tăng 6,10% so với tuần trước, lên mức 400 USD/FEU. Mức giá này giảm 3,38% so với tháng trước.